Wyszukiwarka

Szukaj po indeksie

PŁYNY HAMULCOWE I AKCESORIA

Płyny hamulcowe i pasty montażowe do hamulców

Linia produktów

INSTRUKCJA MONTAŻU TARCZ HAMULCOWYCH

 I. Ogólne instrukcje i wymagania

 1. Tarcze hamulcowe są elementami bezpieczeństwa!
 2. Wymiana tarcz hamulcowych i innych elementów układu hamulcowego może być wykonywana tylko przez wykwalifikowanego mechanika. Nieprawidłowe postępowanie może doprowadzić do zniszczenia tarcz lub awarii układu hamulcowego.
 3. Upewnij się, że elementy, które mają być zamontowane w samochodzie są dobrane prawidłowo zgodnie z numerem nadwozia (VIN) oraz specyficznym wyposażeniem pojazdu.
 4. Tarcze hamulcowe powinny być wymieniane parami (na oś).
 5. Każdorazowo należy stosować nowe klocki hamulcowe, dobrane odpowiednio do tarcz.
 6. Tarcze hamulcowe należy wymienić, gdy pojawią się następujące oznaki zużycia:
 • Znaczna korozja
 • Głębokie rowki
 • Zużycie poniżej grubości minimalnej określonej przez producenta

II. Przygotowanie

 1. Demontaż zużytych tarcz i klocków hamulcowych, należy przeprowadzić stosując odpowiednie narzędzia (patrz rys. 1).
 2. Powierzchnia styku piasty z tarczą hamulcową powinna być oczyszczona za pomocą odpowiednich narzędzi. Powierzchnia musi być całkowicie czysta (metalicznie jasna), bez zadziorów i wolna od korozji (patrz rys. 2).
 3. Należy sprawdzić bicie powierzchni piasty:
  • Stosować czujnik zegarowy
  • Dopuszczalna wartość <0,02 mm (mierzona na zewnętrznej średnicy piasty) (patrz rys. 3)
 4. Należy sprawdzić wszystkie elementy układu hamulcowego i układu kierowniczego (zaciski hamulcowe, tłoki, prowadnice i elementy uszczelniające, przekładnię kierowniczą, drążki kierownicze) oraz elementy zawieszenia kół pod względem zużycia lub uszkodzeń. Elementy zużyte lub uszkodzone należy wymienić na nowe (patrz rys. 4 i 5).

III. Montaż

 1. Podczas montażu nie stosuje się siły, należy stosować odpowiednie narzędzia (patrz rys. 1).
 2. Suche tarcze hamulcowe należy osadzić na piaście koła i zabezpieczyć je śrubą centrującą (jeśli występuje). UWAGA! Nie należy używać smaru ani pasty (patrz rys. 6a i 6b).
 3. Śrubę centrującą należy dokręcić momentem określonym przez producenta pojazdu.
 4. Po zamontowaniu należy sprawdzić bicie powierzchni tarczy
  • Stosować czujnik zegarowy
  • Dopuszczalna odchyłka <0,05 mm (mierzone w 10 mm od zewnętrznej krawędzi tarczy) (patrz rys. 7)

     Uwaga! Wyniki pomiaru są niezbędne w przypadku ewentualnej reklamacji tarcz

      5. Śruby kół należy dokręcić momentem określonym przez producenta i zgodnie z instrukcją obsługi.

IV. Docieranie

 1. Docieranie należy przeprowadzić na odcinkach dróg, które umożliwiają bezpieczne wykonanie poniższych manewrów, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Docieranie polega na stopniowym rozgrzewaniu tarcz, bez szoku termicznego i służy wzajemnemu dopasowaniu się powierzchni ciernych tarcz i klocków.
 3. Należy wykonać 15 około 3-sekundowych hamowań z prędkości 90 km/h do 50 km/h. Następnie należy wykonać kolejne 15 około 3-sekundowych hamowań z prędkości 90 km/h do 25 km/h.
 4. Pomiędzy pojedynczymi hamowaniami należy chłodzić tarcze jadąc z prędkością >50 km/h przez około 1 minutę. Podczas przeprowadzania procedury docierania należy unikać zatrzymywania pojazdu, celem zapewnienia optymalnego chłodzenia tarcz.
 5. UWAGA! Przez pierwsze 300 km po wymianie tarcz hamulcowych należy unikać silnego i nagłego hamowania.

do pobrania:

Instrukcja w formacie pdf